Integrovaná střední škola, Mladá Boleslav, Na Karmeli 206
v
v

Změny v rozvrhu Tuesday 7. 12.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8
PG3A BZV
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Dajčová Lenka .. Vd Ma Dk Pe .. .. -
Hradiská Presová Jitka - -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Baboráková Lucie
6 přesun << NEJ PG3A (NJ) 45 z 8. hod
8 přesun >> NEJ PG3A (NJ) na 6. hod
Dlouhá Kristýna
4 supl. (Da PN) ARA AR1 63 dozor
Malinovská Zdeňka
3 supl. (Da PN) PIS AR3 61 dozor
Pešková Jana
5 supl. (Da PN) ZBO AR3 61 přespočetná hod.
Vladyková Aranka
2 spojeno (Da PN) ANJ CPE1 (AJ2) 58
Změny v rozvrzích tříd
AR1
4 ARA 63 supluje Dk (Da)
AR3
1 ARA odpadá (Da)
3 PIS 61 supluje Ma (Da)
5 ZBO 61 supluje Pe (Da)
CPE1
2 ANJ AJ2 58 spojí Vd (Da)
PG3A
6 NEJ NJ 45 přesun << Bb z 8. hod
6 VVM odpadá (Da)
8 NEJ NJ přesun >> na 7.12. 6. hod
7. les. Bezkontaktní způsob výuky
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou